Regulamin serwisu e-learningowego do nauki języka niemieckiego Sehrgut.pl

Kupując abonament na e-kurs nauki języka niemieckiego Langsoft, jednocześnie akceptujesz warunki niniejszego regulaminu:

 • WARUNKI OGÓLNE.
  Właścicielem serwisu Sehrgut.pl jest:
  LangSoft sp. z o.o.
  ul. Szkolna 38/1
  78-122 Charzyno
  NIP 6711784594
  REGON 320760683
  KRS 0000342955
  IX Wydział KRS Sądu Okręgowego w Koszalinie
  Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN

  Kontakt e-mail: sehrgut@sehrgut.pl

  Serwis internetowy Sehrgut.pl służy do nauki języka niemieckiego online, na jednym z trzech dostępnych poziomów zaawansowania, w ramach abonamentu wykupionego przez zarejestrowanego użytkownika. Serwis udostępnia również bezpłatne lekcje próbne umożliwiające zapoznanie się z formą oferowanych kursów.
 • REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I ZAKUP KURSU.
  Dokonanie zakup kursu online języka niemieckiego na portalu Sehrgut.pl wymaga uprzedniej rejestracji użytkownika w serwisie. Przez rejestrację i wykupienie e-kursu nauki języka niemieckiego firmy LangSoft, użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

  Abonament przypisany jest do jednego użytkownika kursu. Niedozwolone jest przekazywanie loginu i hasła dostępu do e-kursu nauki języka niemieckiego LangSoft osobom trzecim. W przypadku wykrycia takiego procederu konto użytkownika zostaje usunięte, a opłata abonamentowa za wykupiony kurs nie jest zwracana. Opłata również nie jest zwracana przy rezygnacji z kursu przed upływem okresu abonamentu.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
  Rejestrując się na stronie Sehrgut.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez firmę LangSoft sp. z o.o. z siedzibą w Charzynie, ul. Szkolna 38/1, w celach związanych z korzystaniem z e-kursu nauki języka niemieckiego LangSoft. W celu zrealizowania płatności za e-kurs, dane osobowe będą udostępniane firmie PayU.
  Więcej o Polityce Prywatności firmy LangSoft dowiesz się tutaj.
 • CENNIK
  Na stronie Sehrgut.pl dostępne są kursy online języka niemieckiego na trzech poziomach zaawansowania:
  1. Poziom 1 – dla osób zaczynających naukę
  2. Poziom 2 – dla maturzystów i osób wybierających się do pracy za granicę
  3. Poziom 3 – dla pasjonatów

  Każdy z poziomów dostępny jest w jednym z trzech abonamentów:
  1. Dostęp na 3 miesiące w cenie 49,00 zł
  2. Dostęp na 6 miesięcy w cenie 69,00 zł
  3. Dostęp na 1 rok w cenie 99,00 zł

  Zakres tematyczny oraz cennik mogą ulegać zmianie, m.in. w związku z wprowadzaniem nowych produktów lub wycofywaniem obecnie oferowanych.
 • PŁATNOŚCI
  Płatności za abonament można dokonać online, za pośrednictwem serwisu www.PayU.pl

 • GWARANCJA
  W przypadku przerw w funkcjonowaniu kursu dłuższych niż 12 godzin, które leżą po stronie właściciela serwisu, firma LangSoft, na podstawie pisemnej reklamacji użytkownika przesłanej w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu na użytkowanie kursu o czas trwania przerwy (w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia).

 • PRAWA AUTORSKIE
  Materiały zawarte w e-kursach LangSoft są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Kopiowanie i rozpowszechnianie udostępnianych przez nas materiałów jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do uaktualniania materiałów zawartych w naszych kursach bez straty dla użytkownika.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Firma LangSoft sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych typów produktów z oferty serwisu e-learningowego Sehrgut.pl oraz wprowadzania nowych.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego

Strona główna Kurs niemieckiego Wypróbuj za darmo Regulamin Kontakt

Copyright © 2021 by LangSoft.